Szkoła nasza prowadzi naukę języka angielskiego w grupach indywidualnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na wszystkich poziomach językowych i gwarantuje możliwość kontynuacji nauki na dowolnym stopniu zaawansowania na kursach ogólnojęzykowych i specjalistycznych.

Przykładowe rodzaje kursów

- kurs ogólnojęzykowy - 3 letni - od poziomu podstawowego - 120 godzin

- FCE - First Certificate Exam - roczny lub dwuletni - 120 godzin

- CAE - Certificate in Advanced English - roczny - 180 godzin

- CPE - Certificate of Proficiency in English - roczny - 120 godzin

- Przygotowanie do matury i na studia - 120 godzin

- BEC - Business English Certificate - 90 godzin

- BEC Preliminary - poziom PET
- BEC Vantage         - poziom FCE
- BEC Higher          - poziom CAE

- English for Law  TOLES - 90 godzin

- TOLES Foundation      - poziom średniozaawansowany
- TOLES Advanced    - poziom zaawansowany


Kursy FCE, CAE, CPE i BEC są kursami przygotowującym do międzynarodowych egzaminów organizowanych w Polsce przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate dwa razy do roku (czerwiec i grudzień), BEC (maj i listopad).

TOLES jest egzaminem językowym, opracowanym przez Instytut Global Legal English, skierowanym do prawników oraz    studentów prawa. Ocenia znajomość języka angielskiego pod kątem posługiwania się  językiem prawniczym używanym w światowym handlu, pisania oficjalnych listów oraz komunikacji przy pomocy poczty elektronicznej, tworzenia dokumentów prawnych, czytania złożonej dokumentacji, posługiwania się językiem negocjacji, poprawnego stosowania struktur gramatycznych.

Zajęcia prowadzimy dwa razy w tygodniu w grupach do 15 osób. Trwają one od października do czerwca. Główna rekrutacja do grup odbywa się we wrześniu i październiku, a uzupełniająca w ciągu całego roku. Kwalifikacja do grup odbywa się na podstawie testu badającego poziom znajomości języka i umożliwiającego wybranie odpowiedniego poziomu nauki.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o starannie wybrane materiały dydaktyczne ( podręcznik kursowy uzupełniany dodatkowymi materiałam i pomocami audio-wideo). Wykwalifikowana kadra nauczycielska, dla której największą troską jest indywidualny sukces każdego z uczestników kursu to jeden z naszych atutów

Nie ma jednej, doskonałej metody nauki. Dlatego też w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie i sukcesy osiągane przez naszych studentów dostosowujemy charakter poszczególnych kursów i poziomów do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Dla nich właśnie pracujemy i mając to na uwadze nieustannie dążymy do podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług