STUDIUM BUSINESS ENGLISH jest odrębną jednostką organizacyjną szkoły "SUCCESS" zajmującą się wyłącznie nauką Business English.

STUDIUM prowadzi kursy przygotowujące do międzynarodowego egzaminu Business English Certificate BEC oraz Business English dla instytucji.

Jest to egzamin organizowany przez University of Cambridge Local Examination Syndicate.

Egzamin można zdawać na trzech poziomach znajomości języka angielskiego:

BEC Preliminary - poziom PET
BEC Vantage         - poziom FCE
BEC Higher          - poziom CAE

Egzamin obejmuje czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie w szeroko rozumianym kontekście biznesowym

Raz zdany egzamin bezterminowo zachowuje swoją ważność.

Egzamin ten organizowany jest w Polsce dwa razy do roku - w maju i listopadzie.

Jego popularność w kraju rośnie z roku na rok i już teraz wiele firm uznaje go jako potwierdzenie językowych kwalifikacji swych pracowników.