Cennik Prywatnej Szkoły Języków Obcych

SUCCESS

2012 / 2013

 

Grupy ogólnojęzykowe   (semestr 60 godz.) - 640 zł  ( 10,66 zł/godz.) 

         2 x 2 godz.

Grupy FC                    (semestr 60 godz.) - 690 ( 11,50 zł/godz.)  

         2 x 2 godz.

Grupy Advanced          (semestr 60 godz.) - 750 zł ( 12,50 zł/godz.)

        2 x 2 godz.

Grupy Proficiency        (semestr 60 godz.) - 750 ( 12,50 zł/godz.)   

        2 x 2 godz.

 Grupy Matura            (semestr 60 godz.) - 690 zł ( 11,50 zł/godz.)

        2 x 2 godz.

 

Business English  1  ( BEC Preliminary ) (rok   90 godz.)      

        2 x 2 godz.                               - 1 300 zł    ( 14,44 zł/godz.)

                                                            1 200 zł wpłata jednorazowa

Business English  2 BEC Vantage  )     (rok   90 godz.)    

      2 x 2 godz.                                 - 1 500 zł    (16,66 zł/godz.)

                                                            1 400 wpłata jednorazowa                                             

Business English  3  ( BEC Higher )       (rok   90 godz.)     

         2 x 2 godz.                             - 1 600 zł    (17,77 zł/godz.)

                                                           1 500 wpłata jednorazowa 

 

English for Law                                       (rok   75 godz.)     

         2 x 2 godz.                             -   950    (12,66 zł/godz.)  

 

 

RETKINIA   SP 137

 

Grupy kwartalne           (2 x 2 godz. )        - 440 zł  ( 10,47 zł/godz.)

 

Grupy kwartalne           (2 x 1 godz. )        - 220 zł  ( 10,47 zł/godz.)

 

Zniżki :

         - rodziny                   -  5 %